Home » ยุคสมัยของออสเตรีย » เมืองและเขตการปกครอง

เมืองและเขตการปกครอง

เมือง รัฐ และเขตปกครอง

ภูมิศาสตร์

ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 7.69 ล้านตารางกิโลเมตร แผ่นดินใหญ่ของออสเตรเลียถือเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก แต่ก็เป็นทวีปที่เล็กที่สุด

พื้นที่ทวีปแผ่ขยายเป็นระยะทางประมาณ 3,700 กิโลเมตรจากทางเหนือสู่ทางใต้ และเป็นระยะทาง 4,000 กิโลเมตรจากทางตะวันออกสู่ทางตะวันตก ซึ่งทำให้ออสเตรเลียกลายเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในลำดับที่หกรองมาจากรัสเซีย แคนาดา จีน สหรัฐอเมริกา และบราซิล

นอกจากนี้ ออสเตรเลียยังเป็นทวีปเดียวที่ได้รับการปกครองเหมือนเป็นประเทศเดียว ในบางครั้งอาจเรียกอย่างไม่เป็นทางการว่าทวีป “เกาะ” ซึ่งถูกล้อมรอบด้วยมหาสมุทร

เขตมหาสมุทรของเรายังมีขนาดใหญ่เป็นอันดับสามของโลก ซึ่งกินพื้นที่สามมหาสมุทรและครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 12 ล้านตารางกิโลเมตร อีกทั้งเรายังเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความเป็นมหานครและมีประชากรอาศัยตามชายฝั่งมากที่สุดในโลก โดยกว่า 80% ของประชากรเหล่านั้นอาศัยอยู่ในรัศมี 100 กิโลเมตรจากชายฝั่ง ปัจจุบันออสเตรเลียมีประชากรเกือบ 23 ล้านคน

รัฐบาลออสเตรเลีย

รัฐบาลของออสเตรเลียแบ่งออกเป็นสามระดับ ได้แก่ รัฐบาลออสเตรเลียสหพันธรัฐ  รัฐบาลแห่งรัฐทั้งหกและสองเขตปกครอง และรัฐบาลท้องถิ่นประมาณ 700 รัฐบาล ออสเตรเลียกลายเป็นประเทศที่มีการปกครองประเทศแบบเดียวตั้งแต่ 1 มกราคม 1901 แม้ว่าจะมีการแบ่งออกเป็นรัฐและเขตปกครองซึ่งมีการปกครองด้วยตนเองก็ตาม แต่เราก็ยังรวมใจกันเป็นหนึ่งเดียว

ออสเตรเลียมีการปกครองในระบอบราชาธิไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ โดยมีสมเด็จพระราชินีเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักรเป็นประมุข นั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้ธงชาติของออสเตรเลียมีรูปธงชาติอังกฤษ (พร้อมด้วยดาวแห่งสหพันธรัฐและดาวกางเขนใต้)

สมเด็จพระราชินีจะทรงแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการแห่งออสเตรเลียให้เป็นตัวแทนพระองค์ในการแนะนำรัฐบาลออสเตรเลียที่ได้รับการเลือกตั้ง ผู้สำเร็จราชการจะแต่งตั้งรัฐมนตรีตามคำแนะนำของนายกรัฐมนตรี ระบบการปกครองของออสเตรเลียจะยึดตามธรรมเนียมเสรีประชาธิปไตย ซึ่งรวมถึงการยอมรับความต่างทางศาสนา ตลอดจนเสรีภาพในการแสดงออกและการสมาคม
รัฐธรรมนูญของออสเตรเลียได้อธิบายหน้าที่ต่าง ๆ ของรัฐบาลออสเตรเลีย เช่น ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ และการค้าขาย การป้องกันประเทศ ตลอดจนการเข้าเมือง รัฐและเขตปกครองต่าง ๆ จะเป็นผู้รับผิดชอบต่อเรื่องที่ไม่ได้มอบหมายให้แก่รัฐบาลสหพันธรัฐ

โดยจะมีกลุ่มทางการเมืองสองกลุ่มหลักซึ่งมักได้รับโอกาสจัดตั้งรัฐบาลทั้งในระดับสหพันธรัฐ และในรัฐต่าง ๆ ซึ่งก็คือพรรคแรงงานออสเตรเลีย และรัฐบาลผสมซึ่งเป็นการรวมกลุ่มอย่างเป็นทางการของพรรคเสรีนิยมและพรรคร่วมย่อย ๆ ซึ่งเรียกว่าพรรคชาติ

พรรคเสียงข้างมากหรือรัฐบาลผสมนี้จะกลายเป็นรัฐบาล ซึ่งจะได้รับการตัดสินในการเลือกตั้งโดยพลเมืองชาวออสเตรเลีย พรรคการเมืองหลักหรือกลุ่มพรรคการเมืองอื่นจะเรียกว่า ‘ฝ่ายค้าน’

หลากวัฒนธรรมในออสเตรเลีย

สังคมออสเตรเลียประกอบด้วยผู้คนที่มีความหลากหลายของภูมิหลังทางวัฒนธรรม เชื้อชาติ ภาษา และศาสนา ตลอดจนลักษณะเฉพาะของสังคมออสเตรเลียยุคใหม่ ชาวอะบอริจินและชาวเกาะ Torres Strait อาศัยอยู่ในออสเตรเลียมาเป็นเวลาหลายหมื่นปี ชาวออสเตรเลียส่วนใหญ่จะอพยพเข้ามาหรือสืบเชื้อสายผู้อพยพที่เข้ามาในระหว่างช่วงสองร้อยปีที่ผ่านมาจากกว่า 200 ประเทศ ภาษาพูดที่ใช้มากที่สุดในออสเตรเลียคือภาษาอังกฤษ และศาสนาที่นับถือมากที่สุดคือศาสนาคริสต์ แม้ว่าจะมีการใช้ภาษาต่างชาติและศาสนาอื่นอย่างแพร่หลายก็ตาม

เมือง รัฐ และเขตปกครอง
ออสเตรเลียถูกแบ่งออกเป็นหกรัฐและสองเขตปกครอง
แคนเบอร์ราเป็นเมืองหลวงและเป็นศูนย์กลางของการปกครอง  ซึ่งเมืองนี้ตั้งอยู่ห่างจากเมืองซิดนีย์ไปทางตอนใต้ประมาณ 290 กิโลเมตรในอาณาเขตนครหลวงของออสเตรเลีย  (ACT) แคนเบอร์ราตั้งอยู่บนดินแดนโบราณแห่งชาว Ngunnawal พื้นเมือง และชื่อของเมืองหมายความว่า ‘สถานที่นัดพบ’ จากคำในภาษาอะบอริจิน ‘Kamberra’ นอกจากนี้ ยังเป็นศูนย์กลางของสถาบันสำคัญของประเทศ เช่น รัฐสภาออสเตรเลีย และศาลสูงของออสเตรเลีย

นิวเซาท์เวลส์เป็นรัฐที่เก่าแก่ที่สุดและมีประชากรหนาแน่นที่สุดของออสเตรเลีย แต่เดิมมีการตั้งขึ้นเพื่อใช้เป็นทัณฑนิคมบนชายฝั่ง Port Jackson ซึ่งในปัจจุบันเป็นที่ตั้งของเมืองหลวงอันพลุกพล่านอย่างซิดนีย์ กว่าหนึ่งในสามของชาวออสเตรเลียอาศัยอยู่ในรัฐนิวเซาท์เวลส์ และซิดนีย์ เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ

รัฐวิกตอเรียมีขนาดเล็กที่สุดในรัฐบนแผ่นดินใหญ่ แต่มีประชากรหนาแน่นเป็นอันดับที่สอง เมลเบิร์น  เป็นเมืองหลวงของรัฐ และ เป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่นเป็นอันดับสองของออสเตรเลีย ระหว่างช่วงตื่นทองในทศวรรษที่ 1850 เมลเบิร์นได้กลายเป็นหนึ่งในเมืองที่ใหญ่ที่สุดและร่ำรวยที่สุดในโลก ในบางครั้งเมลเบิร์นจะถูกเรียกว่า “เมืองหลวงแห่งวัฒนธรรมของออสเตรเลีย” และเป็นแหล่งกำเนิดของภาพยนตร์ โทรทัศน์ ศิลปะ การเต้นรำ และดนตรีของออสเตรเลีย นอกจากนี้ความกระตือรือร้นในด้านกีฬาของรัฐวิกตอเรียยังถือเป็นตำนานอีกด้วย และเกมฟุตบอลตามแบบออสเตรเลียก็เริ่มต้นที่นี่

ควีนส์แลนด์เป็นรัฐที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของออสเตรเลีย เมืองหลวงของรัฐคือบริสเบน ซึ่งเป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่นเป็นอันดับสามของออสเตรเลีย ชาวควีนส์แลนด์จะเพลิดเพลินไปกับแสงอาทิตย์และความอบอุ่นของฤดูหนาวมากกว่ารัฐอื่น ๆ ในออสเตรเลีย และเหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับกิจกรรมกลางแจ้งและกีฬาทางน้ำทุกประเภท  นอกจากนี้ รัฐควีนส์แลนด์ยังเป็นถิ่นกำเนิดของแนวปะการัง Great Barrier Reef ที่มีชื่อเสียงก้องโลก อีกทั้งยังมีพื้นที่ขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลก 5 แห่ง

เซาท์ออสเตรเลียเป็นรัฐที่ตั้งอยู่ส่วนกลางทางตอนใต้ของประเทศซึ่งครอบคลุมพื้นที่แห้งแล้งที่สุดของทวีปบางพื้นที่ รัฐเซาท์ออสเตรเลียเป็นรัฐที่ใหญ่ที่สุดอันดับสี่ของออสเตรเลีย และมีอาณาเขตร่วมกับรัฐบนแผ่นดินใหญ่ทั้งหมดตลอดจนเขตปกครองนอร์ทเทิร์นเทอริทอรี เมืองหลวงของรัฐคือเมืองแอดิเลด ซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับห้าของออสเตรเลีย รัฐเซาท์ออสเตรเลียมีงานศิลปะอันมีชีวิตชีวา และ ในบางครั้งยังเป็นที่รู้จักกันในนามของ ‘เมืองแห่งเทศกาล’ อันมีเทศกาลต่าง ๆ กว่า 500 รายการเกิดขึ้นทุกปี

จุดเหนือสุดของออสเตรเลียจะอยู่บนเขตปกครองนอร์ทเทิร์นเทอริทอรี  เมืองหลวงของเขตปกครองนี้คือเมืองดาร์วินซึ่งตั้งอยู่บนชายฝั่งทางเหนือ และเมืองอลิซสปริงส์อันเป็นเมืองในเขตปกครองที่มีความสำคัญ ในทางภูมิศาสตร์ เมืองอลิซสปริงส์ถือเป็นหัวใจของออสเตรเลีย เนื่องจากตั้งอยู่เกือบใจกลางของประเทศพอดี เขตปกครองนอร์ทเทิร์นเทอริทอรีจะมีหิน Uluru อันเลื่องชื่อ (Ayers Rock), Kata Tjuta (Olgas) และอุทยานแห่งชาติ Kakadu

รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียเป็นรัฐที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดในออสเตรเลีย ประชากรประมาณสามในสี่ของรัฐจะอาศัยอยู่ในเมืองหลวงที่ชื่อเพิร์ท ซึ่งเป็น เมืองที่มีประชากรหนาแน่นเป็นอันดับสี่ของออสเตรเลีย ทางตะวันออกของรัฐโดยมากเป็นทะเลทราย ขณะที่ทางตะวันตกของรัฐจะรายล้อมไปด้วยแนวชายฝั่งอันบริสุทธิ์ระยะทางเกือบ 13,000 กิโลเมตร ในทศวรรษที่ 1890 มีการค้นพบทองและการทำเหมืองแร่ยังคงเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดของรัฐ

รัฐแทสเมเนียถูกแยกออกมาจากออสเตรเลียแผ่นดินใหญ่โดยช่องแคบ Bass และเป็นรัฐที่เล็กที่สุดในออสเตรเลีย เมืองโฮบาร์ตซึ่งเป็นเมืองหลวงก่อตั้งขึ้นในปี 1804 โดยใช้เป็นทัณฑนิคม และเมืองหลวงที่มีความเก่าแก่ที่สุดเป็นอันดับสองรองมาจากซิดนีย์ พื้นที่หนึ่งในห้าของรัฐแทสเมเนียครอบคลุมไปด้วยอุทยานแห่งชาติและพื้นที่ป่าธรรมชาติ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในเกาะอันเต็มไปด้วยภูเขาที่มากที่สุดในโลก ซึ่งเป็นข้อมูลทางธรณีวิทยาที่สะท้อนให้เห็นว่าออสเตรเลียและทวีปแอนตาร์กติกาเคยเชื่อมต่อกันเมื่อหลายล้านปีก่อน

นอกจากนี้ ออสเตรเลียยังปกครองหมู่เกาะ Ashmore และ Cartier เกาะ Christmas หมู่เกาะ Cocos (หรือ Keeling) หมู่เกาะ Coral Sea หมู่เกาะ Heard และ McDonald เกาะ Norfolk และเขตปกครองออสเตรเลียนแอนตาร์กติกเทอริทอรี (ซึ่งครอบคลุมทวีปแอนตร์กติกอยู่ 42 เปอร์เซ็นต์) ในฐานะเขตแดนด้านนอก

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s